محاسبه مقدار میلگرد مصرفی ساختمان سال 1400

یکی از مهمترین مسائل برای شما عزیزانی که در حال ساخت و ساز می باشید محاسبه نرخ مصالح مورد نیاز اعم از میلگرد و تیرآهن برای احداث و یا اندازه گیری مصالح به کار رفته شده در ساختمان می باشد. مشخص شدن دو بعد از مساله برای مجریان پروژه های عمرانی نقش اساسی و مهم را ایفا می کند:

 • مقدار مصالح مورد نیاز به طور تقریبی (براساس نقشه های اجرایی) در طول پروژه چقدر بوده، تا در حین اجرای پروژه با توجه به برنامه زمان بندی نسبت به تهیه آن ها یا سفارش مصالح اقدام نمود.
 • هزینه های مالی پروژه در صورت اجرا شدن چقدر خواهد بود؟

در مقالات قبلی مقدار میلگرد مورد نیاز برای ساختمان یک، دو و سه طبقه  و هزینه ساخت هر متر مربع ساختمان آورده شده است در این مقاله قصد داریم به طور کلی تر به این مساله بپردازیم.

برآورد مقدار میلگرد ساختمان مسکونی

آنچه در ادامه خواهید خواند:

هر متر مربع چقدر میلگرد لازم دارد ؟

مقدار آهن مورد نیاز برای ساختن خانه مسکونی

مقدار آهن آلات و میلگرد مصرفی برای اسکلت بتنی

مقدار میلگرد مصرفی در فونداسیون اسکلت فلزی

محاسبه سرانگشتی میلگرد فونداسیون ساختمان

چند مثال برای محاسبه مصالح موردنیاز برای ساختمان مسکونی

 

محاسبه هزینه ساخت ساختمان مسکونی به چه صورت است؟

میزان آهن مصرفی در هر متر مربع به عوامل میانگین قیمت میلگرد همچنین قیمت سایر آهن آلات مصرفی بستگی دارد

میزان آهن مصرفی در ساختمان چقدر است؟

چنانچه اسکلت فلزی با مهاربندی هم مرکز باشد بدون در نظر گرفتن وزن آرماتور سقف وزن آهن آلات مصرفی در سازه حدودا ۷۰-۴۰ کیلوگرم به ازای هر متر مکعب خواهد بود.

چه مقدار آهن برای ساخت خانه مسکونی مورد نیاز است؟

برای سازه بتنی قاب خمشی متوسط بدون در نظر گرفتن وزن آرماتور سقف حدود ۵۵-۴۰ کیلوگرم به ازای هر متر مربع آهن آلات مورد نیاز می باشد.

 

هر متر مربع چقدر میلگرد لازم دارد؟

هر متر مربع چقدر میلگرد لازم دارد ؟

میزان آهن مصرفی در هر متر مربع به عوامل زیادی بستگی خواهد داشت که در ادامه به طور مفصل به بررسی آن خواهیم پرداخت ولی اگر بخواهیم به طور اجمالی در خصوص برآورد هزینه ساختمان اطلاعاتی کسب کنیم خوب است بدانید که در پروژه های ساختمانی قیمت تمام شده اسکلت بتنی و فلزی بستگی به دو عامل مهم دارد.

 • میانگین قیمت میلگرد و سایر آهن آلات مصرفی
 • دستمزد کار نسبت به پروژه مورد نظر

برای محاسبه ابتدا میانگین قیمت میلگرد و سایر آهن آلات مصرفی در هر متر مربع ساختمان را محاسبه کرده و سپس این میزان را با دستمزد کار جمع می کنیم.

محاسبه میانگین قیمت آهن آلات مصرفی نیز به این صورت است که ابتدا درصد آهن آلات مصرفی را برای انواع آهن آلات از جمله تیرآهن، میلگرد، ورق و اتصالات محاسبه کرده و از مجموع آن ها میانگین قیمت آهن آلات مصرفی را به دست می آوریم.

در نهایت از فرمول زیر برای تخمین هزینه ساخت هر متر مربع ساختمان استفاده می کنیم:

(میانگین قیمت خرید هر کیلوگرم آهن مصرفی+ دستمزد ساخت هر کیلوگرم آهن مصرفی) × کیلوگرم آهن مصرفی در هر متر مربع

البته باید در نظر داشته باشید که این فرمول تخمینی بوده و برای محاسبه دقیق تر باید به عواملی از جمله نوع طراحی سازه، موقعیت مکانی ساختمان، مدت زمان اجرای پروژه، میزان ماشین آلات و نیروی انسانی مورد استفاده، شرایط جوی و محیطی و تاثیر آن بر نیروی انسانی و ماشین آلات و در نهایت مسافت راه توجه کرد.

برخی اطلاعات سرانگشتی عمرانی برای میلگرد

در یک سازه بتنی به ازای هر مترمربع زیربنا حدود 43 کیلوگرم ارماتور مصرف می شود.
به ازای هر مترمربع فونداسیون حدود 82 کیلوگرم ارماتور مصرف می شود.
در یک سازه بتنی به ازای هر متر مربع زیربنا 12 کیلوگرم ارماتور در ستون مصرف می شود.
مقدار متر طول تیرچه حدود 1.3 تا 1.7 برابر به نسبت سقف در یک سازه بتنی است.
میزان ارماتور مصرفی به طور متوسط حدود 7 تا 10 کیلوگرم میلگرد به ازای هر مترطول تیرچه است.
در هر مترمربع از سقف سازه بتنی حدود 1.2 کیلوگرم یکطرفه و 2.5 کیلوگرم دوطرفه ارماتور حرارتی مصرف می شود.
به ازای هر مترمربع از سقف تیرچه بلوک به ضخامت 30 سانتیمتر حدود یک کیسه 50 کیلوگرمی سیمان مصرف می شود.

مقدار آهن مورد نیاز برای ساختن خانه مسکونی

برای محاسبه آهن مورد نیاز ساختمان مسکونی چند اصل زیر را در نظر داشته باشید:

 • آهن آلات مصرفی برای سازه هایی با اسکلت فلزی:

چنانچه اسکلت فلزی با مهاربندی هم مرکز باشد بدون در نظر گرفتن وزن آرماتور سقف وزن آهن آلات مصرفی در سازه حدودا 70-40 کیلوگرم به ازای هر متر مکعب خواهد بود.

چنانچه اسکلت فلزی با مهاربندی غیر هم مرکز باشد بدون وزن آرماتور سقف میزان آهن آلات مصرفی در سازه فلزی حدودا 75-50 کیلوگرم به ازای هر متر مکعب خواهد بود.

چنانچه اسکلت فلزی با قاب خمشی متوسط و معمولی باشد بدون در نظر گرفتن وزن آرماتوربندی سقف میزان آهن آلات مصرفی حدودا 105-65 کیلوگرم به ازای هر متر مکعب خواهد بود.

همچنین در سازه های فولادی با قاب خمشی ویژه و معمولی بدون در نظر گرفتن وزن آرماتور سقف حدودا 115-70 کیلوگرم آهن آلات به ازای هر متر مربع سازه نیاز می باشد.

برای ساختمان های بلندتر و دارای سیستم های دوگانه نمی توان میزان مشخصی تعیین نمود چراکه این ساختمان ها دارای کاربردهای ویژه ای می باشند ولی حدودا میزان آهن آلات مصرفی برای این ساختمان ها به میزان 120-70 کیلوگرم به ازای هر متر مربع می باشد.

مقدار آهن آلات و میلگرد مصرفی برای اسکلت بتنی

مقدار آهن آلات و میلگرد مصرفی برای اسکلت بتنی

در ساختمان های بتنی محاسبات متفاوت می باشد. چنانچه سازه بتنی با قاب خمشی و دیوار برشی باشد بدون در نظر گرفتن وزن آرماتور سقف میزان آهن آلات مصرفی به ازای هر متر مربع سازه در حدود 60-35 کیلوگرم می باشد.

برای سازه بتنی قاب خمشی متوسط بدون در نظر گرفتن وزن آرماتور سقف حدود 55-40 کیلوگرم به ازای هر متر مربع آهن آلات مورد نیاز می باشد.

همچنین برای سازه بتنی قاب خمشی ویژه نیز بدون در نظر گرفتن وزن آرماتور میزان آهن آلات مصرفی حدودا 70-45 کیلوگرم به ازای هر متر مربع خواهد بود.

وزن آرماتور سقف نیز طبق محاسبات زیر به صورت جداگانه حساب می شود.

برای سقف دال بتنی توپر میزان آهن آلات مصرفی 16-10 کیلوگرم به ازای هر متر مربع می باشد

سقف کامپوزیتی به میزان 12-8 کیلوگرم آهن آلات در هر متر مربع نیاز داشته و

برای محاسبه قیمت هر متر مربع سقف تیرچه بلوک باید بدانیم سقف تیرچه بلوک نیز به میزان 5-7 کیلوگرم به ازای هر متر مربع آهن آلات نیاز خواهد داشت.

محاسبه سرانگشتی میلگرد فونداسیون

محاسبه تعداد میلگرد در فونداسیون برای عمق، ضخامت و حداقل میلگردهای موردنیاز در فونداسیون در ساختمان های متداول

برای پیشنهاد اولیه عمق حداقل پی می توان از عبارت:

(تعداد طبقات * 10) + 20 سانتی متر استفاده نمود، ترجیح بر آن است که عمق پی کمتر از 50 سانتی متر نباشد.

برای پیشنهاد اولیه محاسبه عرض حداقل نوارها می توان از عبارت:

(تعداد طبقات * 20) + 20

حداقل میلگردهای طولی، از بین دو آیتم زیر، مقدار بیشینه را محاسبه می نماییم.

AS = 0.0025 bd

در قالب یک مثال این موضوع را بررسی می نماییم. بر فرض مثال سازه مورد نظر ما بتنی و 6 طبقه باشد.

عمق پی 6 * 10 + 20 = 80 سانتی متر

عرض حداقل نوار 6 * 20 + 20 = 140 سانتی متر

b : عرض پی 140

h: ضخامت پی 80

63 = ( 80* 140 * 0.0025) = As

اگر سایز میلگرد طولی را 20 در نظر بگیریم، فاصله و تعداد آن ها به شکل زیر محاسبه می گردد.

3.14 = 2.4 * 2 * 3.14 = As

3.14 / 63

=

20 میلگرد در هر متر مربع نیاز است.

مقدار میلگرد اسکلت فلزی

باید توجه داشت که ارزانترین سقف ها از نظر هزینه به ترتیب زیر می باشند:

1.تیرچه بتنی

2.تیرچه کرومیت

3.کامپوزیت

4. سقف عرشه فولادی

5.دال تخت

6.دال مجوف دو پوش

برای اطلاع از قیمت انواع سقف اعم از قیمت تیرچه کرومیت و عرشه فولادی با کارشناسان مرکزآهن از طریق شماره تلفن 03135155 تماس حاصل فرمایید.

وزن کل آهن آلات مصرفی در سازه نیز از مجموع وزن آهن آلات مصرفی در اسکلت و سقف و فوندانسیون ضربدر مساحت کل سازه به دست می آید.

سایر برآوردهایی که برای محاسبه هزینه ساختمان باید به آن توجه کرد علاوه بر هزینه آهن آلات مصرفی، میزان مورد نیاز گچ و آجرنما و ماسه بادی، مقدار رنگ برای پوشش دیوار و کاشی کاری … می باشد. برای مثال به طور کلی هر کیلو رنگ روغنی 4 الی 6 متر مربع را پوشش می دهد و هر کیلو رنگ پلاستیک با توجه به سطح زیر کار از 6 الی 8 متر مربع را پوشش می دهد.

همچنین برای مثال برای کاشی کاری با کاشی لعابی  با سطح 2/5 دسی متر مربع نیاز به:

0.127 نفر- ساعت  کارگر ساده

0.495 نفر- ساعت کاشی کار درجه یک

0.495 نفر- ساعت  کاشی کاری درجه

0.99 نفر- ساعت کمک کاشی کار

0.0275 متر مکعب ملات ماسه سیمان

0.001 متر مکعب دوغاب سیمان سفید و پودر سنگ

1.10 متر مربع کاشی درجه یک دیوار به سطح 2.5 دسی متر مربع می باشد.

آهن آلات مصرفی ساختمان

برخی محاسبات سرانگشتی ساختمان

 • در یک سازه بتنی به ازای هر متر مربع زیربنا حدود 43 کیلوگرم آرماتور مصرف می شود.
 • به ازای هر متر مربع فونداسیون حدود 82 کیلوگرم آرماتور مصرف می شود.
 • در یک سازه بتنی به ازای هر متر مربع زیر بنا 12 کیلوگرم آرماتور در ستون مصرف می شود.
 • مقدار متر طول تیرچه حدود 1.3 تا 1.7 برابر به نسبت سقف در یک سازه بتنی است.
 • میزان آرماتور مصرفی به طور متوسط حدود 7 تا 10 کیلوگرم میلگرد به ازای هر متر طول تیرچه است.
 • در هر مترمربع از سقف سازه بتنی حدود 1.2 کیلوگرم یکطرفه و 2.5 کیلوگرم دو طرفه آرماتور حرارتی مصرف می شود.
 • به ازای هر متر مربع از سقف تیرچه بلوک به ضخامت 30 سانتی متر حدود یک کیسه 50 کیلوگرمی سیمان مصرف می شود.

محاسبات کارهای فولادی با میلگرد

نکات مهم

 • واحد اندازه گیری برای کارهای فولادی با میلگرد کیلوگرم است
 • برای به دست آوردن وزن میلگرد از جداول استاندارد (جدول زیر ) که مشخصات فنی میلگردها در آن وجود دارد محاسبه می شود.
 • در کارخانه معمولا هر شاخه میلگرد به طول 12 متر تولید می شود.

میلگردها معمولا به سه نوع دسته بندی می شوند:

1 – ساده (AI) Ø

2 – آجدار (AII) Φ

3 – آجدار پیچیده (AIII) Φ

محاسبه وزن میلگرد

برای مثال اگر بخواهیم وزن میلگردی به طول 6 متر از نوع Φ16 را به دست آوریم:

وزن میلگرد = 1× 6 × 1/58 = 9/48 Kg

شکل زیر آرماتور آجدار را نمایش می دهد.

وزن میلگرد

جدول زیر استاندارد میلگردهای ساختمانی را نمایش می دهد:

جدول استاندارد میلگرد

در صورتی که به جدول فوق دسترسی نداشتیم برای به دست آوردن G (وزن مخصوص) می توانیم از فرمول زیر استفاده نماییم:

وزن مخصوص میلگرد

نحوه به دست آوردن مقدار خم و قطر داخلی خاموت ها:

برای میلگردهای تقسیم و خاموت های دارای قلاب 135 درجه مقدار مقدار خم برابر است با:

محاسبه خم خاموت

قطر داخلی خم ها برای خاموت های به قطر کمتر از 16 میلی متر نباید از 4db کمتر باشد:

خم خاموت

شکل زیر خاموت دارای قلاب 135 درجه را نمایش می دهد.

شکل های زیر خاموت Φ8 (20cm×20cm) با خم 10 سانتی متر و دارای قلاب 135 درجه را نشان می دهد.

خاموت

خاموت

خاموت

شکل های زیر Φ8 (45cm×35cm) با خم 10 سانتی متر و دارای قلا 135 درجه را نمایش می دهد.

خاموت

خم خاموت

خم خاموت

نحوه به دست آوردن مقدار خم و قطر داخلی آرماتورهای اصلی

خم 90 درجه به اضافه حداقل 12db طول مستقیم در انتهای آزاد میلگرد برابر است با : min 15db

خم و قطر داخلی آرماتور

حداقل قطر داخلی خم ها برای میلگرد های اصلی به قطر کمتر از 28 میلی متر برابر است با : min 6db

خم آرماتور

تذکر : db قطر آرماتور است

شکل زیر خم 90 درجه در آرماتورهای اصلی را نمایش می دهد.

خم آرماتور

مقادیر حداقل ضخامت پوشش بتن روی میلگردها :

ضخامت پوشش بتن روی میلگرد

شرایط محیطی مندرج در جدول فوق به شرح زیر است:

 • شرایط محیطی ملایم:

به محیط هایی اطلاق می شود که در آن ها ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﻮده یا قطعات بتنی در مقابل آن ها محافظت می شود. قطعاتی که در معرض رطوبت، تعریق، تر و خشک شدن متناب، یخ زدگی، تماس با خاک مهاجم یا غیر مهاجم، مواد خورنده، فرسایش شدید، عبور وسایل نقلیه و ضربه اجسام دیگر نبوده یا در مقابل تهاجم به نحوی مطلوب مورد محافظت واقع شده باشند، دارای شرایط محیطی ملایم می باشند.

 • شرایط محیطی متوسط:

به محیط هایی اطلاق می شود که در آن ها قطعات بتنی در معرض رطوبت و گاهی تعریق قرار می گیرند. قطعاتی که دائما در تماس با خاک هایی غیر مهاجم هستند یا در مجاورت آب های با pH˃5 قرار می گیرند، دارای شرایط محیطی متوسط می باشند.

 • شرایط محیطی شدید:

به محیط هایی اطلاق می شود که در آن ها قطعات بتنی در معرض رطوبت یا تعریق شدید یا تر و خشک شدن متناوب و یا یخ زدگی نه چندان شدید قرار می گیرند.

 • شرایط محیطی بسیار شدید:

به محیط هایی اطلاق می شود که در آن ها قطعات بتنی در معرض گازها، مایعات، مواد خورنده و یا رطوبت همراه با یخ زدگی شدید قرار می گیرند. قطعات در معرض ترشح آب، قطعات غوطه ور در آب که یک وجه آن ها در تماس با هوا قرار می گیرند، قطعات واقع در هوای اشباع شده از نمک و سطوحی که در معرض خوردگی ناشی از مصرف مواد یخ زدا قرار می گیرند، دارای شرایط محیطی بسیار شدید می باشند.

 • شرایط محیطی فوق العاده شدید:

به محیط هایی اطلاق می شود که قطعات بتنی در معرض فرسایش شدید، عبور وسایل نقلیه و یا آب با pH˂5 قرار می گیرند. سطوح بتنی محافظت نشده پارکینگ ها و قطعات موجود در آبی که اجسام صلبی را با خود جا به جا می کند، دارای شرایط محیطی فوق العاده شدید هستند. شرایط محیطی جزایر خلیج فارس و دریای عمان به طور عمده جزو این شرایط محیطی قرار می گیرند.

محاسبه مقدار میلگرد مصرفی ساختمان در هر متر مربع

در این بخش به پرسش برخی عزیزان در خصوص میلگرد مصرفی در فونداسیون های مختلف پاسخ خواهیم داد.

در ابتدا با یک مثال عملی آغاز خواهیم کرد:

مقدار میلگرد مصرفی در فوندانسیون اسکلت فلزی

مقدار میلگردهای فونداسیون منفرد زیر را به دست آورید. ( شرایط محیطی از نوع بسیار شدید)

توجه: محورهای A و B دارای شناژهای یکسان هستند.

محورهای 1 و 2 دارای شناژهای یکسان هستند.

محاسبه میلگرد مصرفی

باید در نظر داشت که با توجه به اینکه شرایط محیطی بسیار شدید است بنابراین پوشش بتن 5/7 سانتی متر (برای شالوده ها) است.

محاسبه میلگرد ساختمان

نحوه محاسبه طول و تعداد آرماتورها

طول آرماتور Φ12 و Φ14

محاسبه طول آرماتور

تذکر : (075/0 = پوشش بتن) (25/0 = خم آرماتور)

طول خاموت Φ10:

طول خاموت = [ ( 40 – 2 (7/5)) × 2] + [ ( 60- 2(7/5)) × 2] + 2(10) = 160 cm = 1/6 m

تذکر : ( 5/7 = پوشش بتن ) ( 10cm = خم آرماتور)

طول خاموت Φ8

طول خاموت = [ (50 – 2(7/5)) × 2] + [ (60 – 2 (7/5)) × 2] + 2(10) = 180 cm = 1/8 m

تذکر : (7/5 = پوشش بتن) ( 10 cm = خم آرماتور)

طول آرماتور Φ16

طول آرماتور = 1.2 – 20(0/075) + 2 (0/25) = 1/55 m

تذکر: ( 0/075 m = پوشش بتن) ( 0/25 m = خم آرماتور)

تعداد خاموت Φ10:

[ (6.40 – 2(0.075)) ÷ 0.2] + 1 = 32

تذکر: (0.075m = پوشش بتن) (0.2m = فواصل آرماتورها)

تعداد خاموت Φ8

[ (6.4 – 2(0.075)) ÷ 0.15] + 1 = 43

تذکر: (0.075m = پوشش بتن) ( 0.15m = فواصل آرماتورها)

نکته مهم:

برای به دست آوردن تعداد آرماتور در یک فاصله مشخص، تعداد میلگرد در شمارش یکی بیشتر محاسبه می شود.

به طور مثال در طول مشخص 5 متر اگر بخواهیم آرماتورهایی به فواصل 20 سانتی متر از یکدیگر قرار دهیم، مطابق شکل زیر تعداد آرماتورها برابر است با:

((5) ÷ 0.02) + 1 = 26

خم آرماتور

نحوه محاسبه مقدار خم آرماتورهای اصلی:

با توجه به اینکه در شناژها آرماتورهای نمره 12 و 14 و 16 داریم، به منظور سهولت در اجرا، آرماتور دارای قطر بزرگتر را مبنای محاسبه قرار می دهیم:

Min 15db = 15 × 0.016 = 0.25 = 25cm

نحوه محاسبه خم خاموت ها

با توجه به اینکه دو نوع خاموت Φ10) و Φ8 ( داریم، به منظور سهولت در اجرا خاموت دارای قطر بزرگتر را مبنای محاسبه قرار می دهیم.

قطر داخلی خم : min 4db = 4 × 0.01 = 0.04 m = 4 cm ⇒ r = 2 cm

خم خاموت : min 6 db ˃ 60 mm = 6 × 0.01 = 0.06 m

همان طوری که در روابط بالا مشاهده می کنیم، مقدار خم خاموت باید بزرگ تر از 60 میلی متر باشد که این امر تحقق نیافته است بنابراین باید برای خم مقداری را در نظر بگیریم که از 60 میلی متر بزرگتر باشد و در رابطه بالا صدق کند. بنابراین مقدار 90 میلی متر ( 9 سانتی متر) را برای خم خاموت در نظر می گیریم.

X = 9 – 2 = 7 cm

P = ¼ π D = ¼ × 3.14 × 0.04 = 0.03 m = 3 cm

x + p = 7 + 3 = 10 cm

خم آرماتور

خم خاموت

جدول لیستوفر آرماتور

محاسبات میلگرد

شکل های زیر آرماتوربندی فوندانسیون منفرد را نمایش می دهد.

آرماتوربندی فوندانسیون

آرماتوربندی فوندانسیون

مقدار میلگردهای فونداسیون نواری و همچنین میلگردهای شناژهای قائم آن با مقطع و پلان زیر را به دست آورد.

( پوشش بتن برای شناژهای افقی پایین 5 سانتی متر و برای شناژهای قائم 4.5 سانتی متر است.)

محاسبات میلگرد

محاسبات میلگرد

محاسبه طول آرماتور

نحوه به دست آوردن طول آرماتورهای طولی Φ16 شناژهای افقی پایین:

طول آرماتور ردیف 1 = 14.56 – 2 (0.05) + 2(0.25) = 14.96 m

طول آرماتور ردیف 3 = (0.70 + 1.88 + .06) – 2(0.05) + 2(0.25) = 3.58 m

طول آرماتور ردیف 4 = (0.70 + 1.88 + 0.6 + 0.8 + 0.7) – 2(0.05) + 2(0.25) = 7.65m

طول ردیف آرماتور 5 = (6.61 + 0.7 + 0.7) – 2(0.05) + 2(0.25) = 8.41m

طول آرماتور ردیف 6 = 10.96 – 2(0.05) + 2(0.25) = 11.36

طول آرماتور ردیف 7 = 3.30 – 2(0.05) + 2(0.25) = 3.70m

طول آرماتور ردیف 8 = (0.07 + 3.13 + 0.7) – 2(0.05) + 2(0.25) = 4.93m

تذکر: (0.05 = پوشش بتن) (0.25 = خم آرماتورها min 15db )

نحوه به دست آوردن تعداد و طول آرماتورهای طولی Φ16 شناژها قائم:

طول آرماتور طولی شناژ قائم = 0.25 + 0.40 + 3 + 0.30 + 0.25 – 2(0.05) = 4.1 m

تذکر : (0.25 = خم آرماتورها (min 15db)) (3 = ارتفاع کف تا زیر سقف) (0.40 = ارتفاع شناژ پایین)

(0.30 – ارتفاع شناژ بالا) ( 0.05 – پوشش بتن)

همچنین برای محاسبه باید در نظر داشته باشید که

مقدار اورلپ آرماتورها برابر است با 40 برابر قطر آرماتور 40 × Φ

عموما کارخانه های تولید آهن و آرماتور، حداکثر در اندازه 12 متر شاخه های تیرآهن و آرماتور تولید می کنند. اگر در پروژع ای با طول های بیشتر از 12 متر مواجه شدیم، به دلیل محدود بودن طول آرماتورها، جهت اتصال محکم تر و مقاوم تر، ابتدا و انتهای آرماتورها را در یک طول مشخص در کنار هم قرار می دهیم و با مفتول متصل می کنیم که این طول برابر است با چهل برابر قطر آرماتور.

اورلپ میلگرد

نحوه محاسبه مقدار خم آرماتورهای اصلی:

خم آرماتور اصلی Φ16 و Φ14:

Min 15db = 15 × 0.016 = 0.25 m = 25 cm

محاسبات آرماتور

محاسبات میلگرد

نحوه به دست آوردن تعداد خاموت های شناژ افقی پایین

تعداد خاموت ردیف 1 = [(14.56 – 2(0.05)) ÷ 0.20] + 1 = 73

تعداد خاموت ردیف 2 = (1.88 ÷ 0.20) + 1 =10

تعداد خاموت ردیف 3 = (1.88 ÷ 0.20 ) + 1 = 10

تعداد خاموت ردیف 4 = (3.37 ÷ 0.2) + 1 + 18

تعداد خاموت ردیف 5 = (6.61 ÷ 0.20) + 1 = 34

تعداد خاموت ردیف 6 = ( 9.56 ÷ 0.20 ) + 1 = 49

تعداد خاموت ردیف 7 = [(3.30 – 2(0.05)) ÷ 0.2] + 1 = 17

تعداد خاموت ردیف 8 = ( 4.38 ÷ 0.2) + 1 = 23

تعداد خاموت ردیف 9 = (3.13 ÷ 0.2) + 1 = 17

تذکر: ( 0.05 = پوشش بتن) ( 0.20 = فواصل خاموت ها)

تعداد خاموت های شناژ قائم

تعداد خاموت های یک شناژ قائم = (3 ÷ 0.2) = 15

جدول لیستوفر میلگرد

جدول لیستوفر میلگرد

محاسبات آرماتوربندی

شکل های زیر آرماتوربندی شناژ افقی پایین و شناژ قائم را نمایش می دهد.

آرماتوربندی

آرماتوربندی

نحوه محاسبه میلگرد سقف

محاسبه مقدار آرماتورهای حرارتی سقف تیرچه و بلوک

نوع آرماتور حرارتی Φ6 و فواصل آن ها از یکدیگر 25 سانتی متر است.

محاسبه میلگرد سقف

عموما آرماتورهای حرارتی سقف به صورت یکپارچه در سراسر سقف به صورت طولی و عرضی قرار می گیرند.

محاسبه میلگرد سقف

شکل زیر قسمت های مختلف سقف تیرچه و بلوک را نمایش می دهد:

محاسبه میلگرد سقف

سقف تیرچه بلوک

شکل زیر نحوه جایگیری تیرچه ها بر روی آویز و در دل تیر را نمایش می دهد.

میلگرد سقف

شکل زیر تیرچه و بلوک یونولیتی و آرماتورهای حرارتی سقف را نمایش می دهد.

میلگرد سقف

منبع: کتاب اصول متره و ریز متره

 

چند مثال برای محاسبه مصالح موردنیاز برای ساختمان مسکونی

در نهایت به صورت جزئی تر به چند سوال در خصوص هزینه های مختلف ساختمان سازی با توجه به فهرست بها ابنیه سال 97 اشاره خواهیم کرد:

نحوه محاسبه وزن یک متر طول میلگردهای مصرفی به شرح زیر است ( d برحسب متر)

وزن یک متر طول میلگرد = G = (π/4 × d2) × 7850 = 6165.38 × d2

بنابراین برای میلگرد های مختلف خواهیم داشت:

محاسبه میلگرد ساختمان

برای مثال چنانچه بخواهیم هزینه میلگردگذاری فوندانسیون و میل مهارهای ورق های پای ستون زیر را از نوع AIII محاسبه نماییم داریم:

محاسبه میلگرد مصرفی

محاسبه میلگرد مصرفی

محاسبه میلگرد مصرفی

محاسبه میلگرد مصرفی

طول میلگردهای طولی محور 1 با کسر کاور و اضافه کردن دو عدد خم انتهایی برابر است با:

L = 8.51 – (2 × 0.075) + (2 × 0.35) = 9.06 m

وزن کلی میلگردهای طولی محور 1  با احتساب مش پایین و مش بالا

W1 = 9.06 × 2 × 5 × 2.47 = 223.782 kg

با توجه به این که معمولا شاخه های آرماتور به طول 12 متر طول می شود و در محورهای 1 و 2 و 3 طول 06/9 استفاده می گردد، مابقی که در محورهای A و B و C استفاده می شود باید مطابق با جزئیات اورلپ شوند. بنابراین طول میلگردهای طولی محور A با کسر کاور و اضافه کردن دو عدد خم انتهایی و لحاظ کردن اورلپ ( در جهت اطمینان 110 سانتی متر) برابر است با:

L = 8.50 – (2 × 0.075) + (2 × 0.35) + 1.10 = 10.15 m

وزن کلی میلگردهای طولی محور A با احتساب مش پایین و مش بالا:

WA = 10.15 × 2 × 5 × 2.47 = 250.705 kg

تعداد میلگردهای عرضی U شکل در محور 1 با احتساب مش پایین و مش بالا

N =  × 2 = 60

طول و وزن کلی میلگردهای عرضی u شکل محور 1:

L = 60 × 1.5 = 90 m

Wu1 = 90 × 0.888 = 79.92 kg

در نهایت جدول ریز متره به شرح زیر است:

جدول ریزمتره

با توجه به فهرست بها ابنیه سال 97 که در ضمیمه آورده شده است می توان قیمت میلگرد مصرفی فوندانسیون فوق را به دست آورد.

هزینه آرماتورگذاری (میلگردگذاری) ستون شکل زیر را محاسبه نمایید. (آرماتورهای طولی از نوع AIII و آرماتورهای عرضی از نوع AII می باشند.)

هزینه آرماتورگذاری

هزینه آرماتورگذاری

طول هر خاموت بسته با احتساب خم های 135 درجه انتهایی (8 سانتی متر) و طول اضافه ناشی از خم (1 سانتی متر) و کاور بتن (4 سانتی متر) برابر است با:

L = ( 4 × (55 – ( 2 × 4))) + (2 × 9) = 206 cm = 2.06 m

تعداد خاموت ها مطابق با شکل برابر است با:

N = 3 + 9 + 5 + 9 + 5 = 31

طول هر میلگرد سنجاقی برابر است با:

L = ( 55 – (2× 4 ) ) + ( 2 × 9) = 65 cm = 0.65 m

تعداد سنجاقی ها دو برابر تعداد خاموت های بسته می باشد.

در نهایت جدول ریز متره بشرح زیر است:

ریز متره آرماتورگذاری

سپس با توجه به فهرست بها ابنیه سال 97 هزینه آرماتورگذاری فوق را می توان محاسبه نمود. لازم به ذکر است در تکمیل این مطلب طی روزهای آتی به بررسی جزئی تر محاسبه آهن آلات مورد نیاز برای بخش های مختلف ساختمان خواهیم پرداخت.

دریافت فایل pdf فهرست بها ابنیه سال 1397

مشاهده نسخه pdf مقاله : محاسبه مقدار میلگرد مصرفی ساختمان سال 1400

نوشته محاسبه مقدار میلگرد مصرفی ساختمان سال 1400 اولین بار در مرکزآهن. پدیدار شد.

 • برچسب ها :

دیدگاه شما

Call Now Buttonتماس با ما